Geçmişten günümüze nüfusun artmasıyla karayolu  taşıtları da paralel olarak artış göstermiştir.  Artan araç kullanımında düzeni nizami bir şekilde sağlayabilmek amaçlı otopark ürünlerine ihtiyaç duyulmuştur. Her sektörde olduğu gibi Otopark Ürünlerinde de kendi içerisinde popüler bir satın alım potansiyeli oluştu. Durum böyle olunca her ürünün üretici firmaları arttığı gibi Çin menşeili  yan sanayi ürünleri de piyasaya sürüldü. Bu sebeple Otopark Sistemleri satın alımında her zaman kaliteden ödün vermeyen firmalar tercih edilmelidir. Sinerji Trafik Ürünleri  olarak sizlere uygun fiyatlarda üstün kalite sunmayı  ilke edindik.

Otopark Ürünlerinde kalitenin önemini  vurgulamak hiç de yanlış olmasa gerek. Kaliteyi oluşturan  en önemli unsurlardan biri ürünün kullanıldığı malzemedir. Her şey sadece kaliteli üründe de bitmiyor. Uzman kadro ile yapılan işçilik, montajlama önem arz ediyor. Diğer bir yandan  otoparklarda kullanılan yeni teknolojilerin Türkiye’de uygulanabilirliğini takip edip yenilikçi olmaya özen göstermekteyiz.  Böylelikle ürün havuzumuz her geçen gün yeni ürünler ile artmakta ve gelişmektedir.

Otopark Sistemlerinin Kurulum Alanlarıyla İlgili Genel Esaslar

Otopark Sistemlerinin Kurulum Alanlarıyla İlgili Genel Esasları olarak önemli bir husus kooperatiflerde, sanayi tesislerinde, okul, hastane, tiyatro gibi halkın kullanımına açık tesislerde otopark alanı ihtiyacının yapı bünyesinde ve parselde tahsis edilmesi zorunlu kılınmış olmasıdır. Otoparklarda yangına karsı gereken tedbirlerin alınması, giriş ve çıkışların yeterli olması, iç ve dış trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmesi mecburidir. Bu düzenin sağlanmasında ve yürütülmesinde belediyeler  sorumludur.

Binayı kullananların park gereksiniminin binadan veya bina parselinden karşılanması esastır. Binaların mevzuat ve imar planı hükümlerince belirlenen ön ve yan bahçe mesafeleri ortak alanlar olup bu şekliyle yönetilir. Binek araçlar için birim alan minimum 20 m2’dir. Kamyon ve otobüs gibi büyük araçlar için bu alan minimum 50 m2 dir. Parselinde otopark alanı tahsis edilemeyen yapılardaki otopark ihtiyacını karşılamak için park yerleri belirlenir. Yeterli alana sahip parsellerde imar planı otopark yapımına izin verecek şekilde belirlenir. Üzerinde otopark ihtiyacını karşılamaya engel durumlar bulunan parseller belediye meclisi kararıyla belirlenmekte.

Şimdi Ara
Sizin İçin Burdayız
Gönder